یکی از مهمترین مراحل کارشناسی خودرو تشخیص رنگ شدگی آن است.

 طی این فرآیند کارشناسان مجرب ماهان خوردو ، تمامی نقاط خودرو را از نظر رنگ شدگی با چشم و دیگر ابزارها نظریر قلم و دستگاه دیجیتالی تشخیص رنگ مورد بررسی قرار می دهند تا با شناسایی لکه رنگ و ضعف های خوردو میزان دقیق افت قیمت خودرو را مشخص کنند.

برای خریدی با اطمینان ، حتما با کارشناسان ما مشورت کنید ….

برای درخواست وقت بازدید تشخیص رنگ با همکاران تماس بگیرید ویا با پر کردن فرم زیر و ثبت مشخصاتتان منتظر تماس همکاران ما باشید